Thorisdottir og Bøe Risa får ny trenar i Manchester United