Det ser ut til at det er på damekampar ein må gå for å sjå fart og spenning med mange mål

foto