Kjetil Borchs kvartfinale i roing påskunda til søndag