– Vi har ikkje vurdert eller tatt stilling til det

foto