OL-roarane til Nederland går i isolasjon etter smitte