Inntekter frå norsk trusebot i handball blir gitt til velgjerd