Tema

tirsdag 21.09 2021

Stranda kommune

Løyving av kulturmidlar

Stranda kommune skal løyve 70.000 kroner i kulturmidlar.

Stranda kommune

Kuttar i helsebudsjettet

Stranda formannskap har samrøystes vedteke eit nedtrekk i helsesektoren på nærare 3,3 millionar.

fredag 17.09 2021

Frå Innovasjon Norge

Ny tilskotsordning

Ordninga gjeld for reiseliv, event og serveringsbransjen.

tirsdag 07.09 2021

Stranda kommune

Arbeider med ny lokal forskrift

Kommunen er i gang med utarbeiding av ny lokal forskrift om utslepp til sjø frå skip i Stranda.

tirsdag 31.08 2021

Parkeringshall i Geiranger

Tildelt 1,2 millionar til forprosjekt

Møre og Romsdal fylkeskommune løyver eit tilskot på inntil 1.200.000 kroner til Stranda kommune.

mandag 23.08 2021

Nytt smittetilfelle i Stranda

Ein testa positiv på søndag.

mandag 16.08 2021

Bernhoft vitja Øvre Ljøen:

– Ein nydeleg kveld og eit fantastisk bra publikum

Mange trassa regnet laurdag den 14. og det var nesten kamp om plassane då Bernhoft skulle vitje konsertarenaen på Øvre Ljøen.

Nye smittetilfelle i Stranda

lørdag 07.08 2021

Stranda kommune

Tiltakspakke nummer tre er klar

Orientering om kompensasjonsordninga til lokalt næringsliv.

torsdag 05.08 2021

Direktør Bjørn Berg i Valdirektoratet:

– Dette markerar starten på valet

onsdag 04.08 2021

Stranda kommune:

Massevaksinering på tysdag

lørdag 31.07 2021

Stranda kommune:

Var du på Snooker lounge i Geiranger natt til måndag 26. juli?

Då må du gå i karantene.

fredag 30.07 2021

Stranda kommune

Nye smittetilfelle i Stranda

torsdag 29.07 2021

Stranda kommune

Nye smittetilfelle i Stranda

To har testa positivt.

onsdag 28.07 2021

Stranda kommune

Nytt smittetilfelle i Stranda

fredag 23.07 2021

Sommarpraten:

Lokal ferie, med lokal mat på grillen

Nyss har prata med ordføraren i Stranda om hans ferieplanar.

mandag 19.07 2021

Energisituasjonen på agendaen:

Stortingsrepresentant i Stranda kommune

Stortingsrepresentant Sandra Borch (Sp), vitja Geiranger førre veke.

fredag 16.07 2021

Turistkommuner i Noreg:

Stranda troner øvst

DNB omtalar Stranda kommune som turistkommune #1.

onsdag 07.07 2021

Har stått uferdig i over 10 år:

Busslomma som aldri kom

onsdag 23.06 2021

NTNU-studentar på plass på Stranda

Jobbar for grøn turisme

Offentleg kommunikasjon

Har du forslag til forbetringar?

tirsdag 22.06 2021

Stranda kommune

Avgrensa tilgang til byggesakshandsamarar

Rekk elles ikkje over alle sakane før ferien.

torsdag 17.06 2021

Stranda og Sykkylven kommune

Tilbyr ikkje vaksine frå Janssen

onsdag 16.06 2021

Arbeid på leidningsnettet

fredag 28.05 2021

Takkar for seg:

– Tusen takk til Arne Gotteberg

torsdag 20.05 2021

- Håpar å gjere stillinga meir attraktivrd

Stranda kommune har ikkje hatt kommunepsykolog på mange år. No håpar dei å kunne rekruttere søkarar ved å inngå eit fagleg samarbeid med nabokommunane.

fredag 16.04 2021

Stranda Feriesenter får ikkje meir tilskot til dei arkeologiske utgravingingane frå 2017:

– Veldig trist

fredag 09.04 2021

Stranda frivilligsentral

Vil tilsette ny person

torsdag 08.04 2021

Sykkylven kommune:

– Kan ikkje gjere anna enn å beklage

søndag 04.04 2021

Kompensasjonsordning til lokale verksemder:

Vert kort søknadsfrist

mandag 29.03 2021

Stranda kommune sine råd for påska

Vi har til no hatt lave smittetal i Stranda kommune. Det kviler eit stort ansvar på oss alle å gjere så godt vi kan for å unngå ei negativ utvikling. Kjem du frå områder med større smitte og hit til Stranda betyr ikkje det større fridom.

onsdag 17.03 2021

Avfallspunktet på Ringstadsætra:

- Ikkje teikn på forbetring

torsdag 11.03 2021

Stranda kommune får tildelt 120.000 kroner:

Nye Hoppid-midlar tildelt

onsdag 24.02 2021

Fire grøne søknadar

Klimasatsingar i Stranda

torsdag 18.02 2021

Stranda kommune om vinterferien:

– Vurder om det er naudsynt å reise til eller frå område med auka smitte

mandag 15.02 2021

Vil ikkje ha kloakken til 70.000 menneske inn i verdsarvfjordane

– Ein kan ikkje sitte og sjå på at dei peiker flasketuten innover

Frank Sve (Frp) frå formannskapet i Stranda vil ha med seg nabokommunen Sykkylven for å greie ut om kloakkreinseanlegget på Sula.

Røde Kors Stranda:

Jobbar frivillig med å transportere koronatestar

Stranda Røde Kors transporterer koronaprøver frå Stranda legesenter til analyse ved Molde sjukehus. - Eg kan ikkje få skryte nok av dei, seier kommuneoverlege Arne Gotteberg.

lørdag 13.02 2021

Delte meiningar om busetting av nye flyktningar

Måndag skal saka om busetting av 10 nye flyktningar i Stranda i 2021, opp i kommunestyret.

lørdag 06.02 2021

Jan Longva blir pensjonist:

– Gler meg til litt meir fritid

Geiranger:

Planlegg bygg for lokale produkt

Geiranger kan få eit eige bygg der ein får kjøpt lokal mat og drikke. – I desse tunge tider må vi tenke nytt.

tirsdag 05.01 2021

Vaksinasjon mot Covid-19 har starta i Stranda og Sykkylven

I første omgang får Stranda tildelt 20 vaksinar og Sykkylven får tildelt 30.

onsdag 16.12 2020

Kommuneoverlegen takkar alle som har tatt ansvar

- Eg håpar at ei effektiv vaksine etterkvart vil avslutte ein svært smertefull periode i historia vår, seier kommuneoverlege Arne Gotteberg.

lørdag 12.12 2020

Seks nye personar har testa negativt for koronaviruset

fredag 11.12 2020

123 personar har så langt testa negativt

Rådmann Åse Elin Hole seier at alle prøvesvara dei har fått tilbake så langt, har vore negative.

mandag 07.12 2020

Nær fjoråret i felte hjort

To veker igjen av jakta

mandag 23.11 2020

Fylkesstatistikken 2020 – Sysselsetting og Næringsliv

Flest arbeidar i industrien

fredag 20.11 2020

Fylkesstatistikken 2020 – Arbeidsmarknad og pendling

Fleire arbeidsplassar enn arbeidstakarar

torsdag 12.11 2020

Melding frå ordføraren:

Studentar må ikkje i karantene - enno

Ordførar Jan Ove Tryggestad seier at Stranda kommune ikkje vil oppfordre studentar frå raude sonar om å gå i 10-dagars karantene når på noverande tidspunkt, men at saka vert diskutert fortløpande.

Høgare renter og dyrare vedlikehald

Bukostnadane auka med fire prosent

fredag 06.11 2020

Sunnmøringen og Stranda mållag utfordrer barn og unge

Skriveleik!

onsdag 04.11 2020

Ber kommunen ta imot 10 flyktningar

Framleis færre arbeidsledige

Fleire delvis utan arbeid

Færre står heilt utan arbeid i kommunen medan fleire står delvis utan arbeid.

mandag 26.10 2020

Halvvegs i hjortejakta

Under halve kvota

fredag 16.10 2020

Fylkesstatistikken 2020 – Demografi

Åtte færre kvart år

onsdag 30.09 2020

Framtida for helse- og omsorgstenestene oppe til debatt i kommunestyret

Skal erstatte Solbakken med ny sjukeheim

tirsdag 29.09 2020

- Skal Stranda bli ei spøkelseskommune?

- Det er mykje fråflytting frå bygdene. Om kommunen vil halde på dei unge, må dei gjere grep for at ungdommen vil fortsette å bu her, seier leiar av Stranda ungdomsråd Emma Andrine Fjellanger.

torsdag 24.09 2020

Talet på innbyggjarar uforandra andre kvartal

Folkevekst: 0

onsdag 23.09 2020

Naboklage på støy på Ødegård

Luftfartstilsynet krev oversikt over helikoptertrafikken

- Trasig for ungdommen

Styret i Stranda Frivilligsentral er bekymra for at eit foreslått nedtrekk i stillinga ved Frivilligsentral vil føre til færre tilbod til ungdommen. Emma Andrine Fjellanger, leiar av Stranda ungdomsråd, er einig: – Dette kan få negative konsekvensar for ungdomsmiljøet på Stranda, seier ho.

torsdag 10.09 2020

Scorar dårlegare i kommune-nm

Stranda nedover på lista

tirsdag 01.09 2020

Normal nedbørsmånad

Augustvarme

fredag 28.08 2020

August-statistikken frå NAV

Arbeidsløysa går fortsatt ned

torsdag 27.08 2020

Straffesak i Sunnmøre tingrett

Rådmannen meiner signatur er forfalska

onsdag 19.08 2020

Formannskapet har møte måndag

23 søknader til kommunalt næringsfond

fredag 14.08 2020

Koronasituasjonen

Endrer besøksrutinane på institusjonar i Stranda

torsdag 13.08 2020

Formannskapet har møte måndag

23 søknader til kommunalt næringsfond

mandag 10.08 2020

Sommaren 2020

Flest turistbetalingar i Stranda kommune

mandag 13.07 2020
9

Optimisme på hotellet trass korona-situasjonen

- Stranda ligg midt i smørauget

torsdag 09.07 2020

Ny tilskotsmoglegheit for lag og organisasjonar

- Vil bidra til lokalsamfunnet

onsdag 08.07 2020

Departementet ønsker å endre reglar for flagging

Forslag ute på høyring

tirsdag 07.07 2020

Over og ut for dagleg post – sjekk kva dagar du bør tømme postkassa

mandag 06.07 2020

Jårångar eitt steg nærmare målet om å arbeide som skodespelar

Sikra seg ettertrakta studieplass

torsdag 02.07 2020

Områderegulering godgjent

- Ein lukkeleg dag for Geiranger

Industriutstillinga er meir enn fullfinansiert

- Kan vere med på å styrke kulturturismen

Kulturturisme, opplæring for unge strandarar og eit prosjekt som er meir enn fullfinansiert. Månadsskiftet april/mai 2021 blir ein nøkkeldato for industriutstillinga.

fredag 26.06 2020

Sjå eigedomssalet på Stranda, i Fjord og i Sykkylven

mandag 22.06 2020

Støttemidlar til kulturen

Berre halvparten å fordele

fredag 19.06 2020

Påfyll frå staten og fylkeskommunen

Ekstra næringsmidlar frå fylket

Moderat skogbrannfare

Vis aktsemd jonsokaften

onsdag 17.06 2020

Kommunen med nye retningsliner frå i dag

No blir det kvote på hagevatninga

tirsdag 16.06 2020

Hjortevalda har fått tildelt fellingsløyver

- Må ta ut produksjonsdyra

Arbeidsløysa framleis ned

Kommunen vil gi gebyr på fjellet

mandag 15.06 2020

Oppdrettsanlegg ved Urdaneset

Argumentene holder ikke mål

fredag 12.06 2020

Prognose i første tertialrapport for 2020

Meirforbruk for første gong sidan 2012

tirsdag 09.06 2020

Historien om tre saker i formannskapet/kommuneplanutvalet

fredag 05.06 2020

Roper varsku om aukt bruk av Økslevegen

- Dette er ikkje trygt

onsdag 03.06 2020

Meir nedbør enn normalen

Kald mai

fredag 29.05 2020

Personar delvis utan arbeid aukar

Færre utan arbeid

tirsdag 19.05 2020

Nedgang i fylket

Stabilt i Stranda

tirsdag 28.04 2020

Koronasituasjonen i kommunen

Kan risikere tap på 12 millionar kroner

Koronasituasjonen kostar Stranda kommune store summar. Eit verste fall-scenario kan gi eit tap på rundt 12 millionar kroner.

fredag 24.04 2020

Neste helg startar tursesongen offisielt

To nye Stikk ut-turar på Stranda

torsdag 23.04 2020

Heimeundervisninga snart ferdig for småskulen

– Vi er klare til å ta imot elevane

tirsdag 21.04 2020

Talet på arbedsledige går ned

Færre arbeidsledige i Stranda

I år blir det digital registrering

Ta turen i friluft

fredag 17.04 2020

Generelt forbod mot eld i skog og mark

Forbode med bål i skog og mark

Skjønnsmidlar frå Fylkesmannen

Nesten 1, 1 millionar kroner til Indre

onsdag 15.04 2020

Banken sponsar nettbrett i kommunen

– Nettbretta er på veg

torsdag 02.04 2020

Sponser nettbrett til bebuarar

mandag 30.03 2020

Kommunane får milliardar i krisehjelp

FV655 Norangsdalen

Vegen opnar klokka 12

torsdag 26.03 2020

Sunnylven skule skal rehabiliterast

Elevar og lærarar har venta sidan 2011

Formannskapet tilrår å sette av 63 millionar kroner til rehabilitering av Sunnylven skule.

onsdag 25.03 2020

Sigurd Drege

Rar kjensle på kulturhuset

mandag 23.03 2020

Ni testa på Stranda - ingen smitta

Koronaviruset

Nye karantenereglar i Stranda kommune

Opprustinga av Ljøbrekka

Vegvesenet kritiske til arbeida som er gjort

fredag 20.03 2020

Tilråding frå Fylkesmannen

- Gjer likelydande vedtak

Korona

Rosar innbyggjarar og næringsliv

Lesarinnlegg frå LLA

No må også kommunane og annonsørane ta vare på lokalavisene!

Kommunen vil spare pengar

Rektor slår alarm

onsdag 18.03 2020

To testa for korona

Testresultatene er klare

tirsdag 17.03 2020

Vedtak av formannskapet

Foreldrebetaling bortfell frå og med april

mandag 16.03 2020

Stranda

Vil ha fleirbrukshall på banen

fredag 13.03 2020

Stranda kommune ut med informasjon til løyvehavarane

Reagerer på alkoholomtale i sosiale media

Gudstenestene avlyst

Mange folk i butikkane skaper smittefare

Vurderer langt kraftigare lut

tirsdag 10.03 2020

Mjølkekvotar

- Kvotesal er dramatisk

mandag 09.03 2020

Tungt å drive

Tærer framleis på eigenkapitalen

fredag 06.03 2020

Unge talent frå Stranda

Bytter klubb og spisser satsingen

Tine byggjer Jarlsberg-fabrikk i Irland

Oddvar sel halve mjølkekvota

Frykt for store tap for norsk reiseliv

Førebels inga hjelp til norsk turistnæring

mandag 02.03 2020

Stranda, Fjord og Sykkylven

Desse eigedommane vart selde i februar

Låg arbeidsgjevaravgift

-Felles kommune kan bli sterk

fredag 28.02 2020

Tendensen fortsatte i 2019

– Sentraliseringa held fram

Februarstatistikken frå NAV

Talet på arbeidsledige går ned

torsdag 27.02 2020

Vi blir fleire i Noreg, men talet i dei fleste kommunane går ned

Folketalet går ned

Samrøystes uttale frå kommunestyret til fylket

- Revurder kutta

onsdag 26.02 2020

Stranda bur seg på nullutsleppskrav i fjorden

Idémyldring om framtida

fredag 14.02 2020

Stranda mållag

Målprisen 2020 til Stranda Energi

fredag 07.02 2020

Hytteeigarar tilskrive

Fekk sjokkrekning frå Stranda kommune

Opp til 30 hytteeigarar på Strandafjellet har fått krav frå Stranda kommune på meir enn 20.000 kroner.

torsdag 06.02 2020

Fartsfyld i tunnelen

mandag 03.02 2020

Sykkylven, Fjord og Stranda

Desse eigedommane vart selde i januar

fredag 31.01 2020

Sjå eigedomssalet i 2019 for tre kommunar

Nedgang i arbeidsløyse siste året

Auke siste månaden

Manglar kompetanse i undervisingsfaget

onsdag 29.01 2020

Kommunestyremøtet på direkte-tv

Kommunestyret i Stranda samla for fyrste gang i 2020.

torsdag 23.01 2020

Formannskapet måndag

Ordføraren gjekk imot eiga tilråding

tirsdag 21.01 2020

Elevane fortviler over kutt i fagtilbod

- Kvar er Stranda kommune?

Ekstra viktig når det er mørkt

– Sjekk refleksen

Frå ambulansestasjon til avlastingsbustad

torsdag 16.01 2020

Formannskapsmøte måndag

Rådmannen blir kommunedirektør

mandag 30.12 2019

Fleire vil ut på tur i 2020

fredag 20.12 2019

Desembertala over arbeidsløysa

Stabilt på indre - stor nedgang for fylket

torsdag 19.12 2019

Offentleg høyring

NVE fremjar 11 motsegner til arealplanen

mandag 16.12 2019

Elitekåring av NRF

Stranda-okse på topplista

Formannskapsmøte onsdag

Vil utsette tomtekjøp grunna mogleg rasfare

torsdag 12.12 2019

Formannskapsmøte onsdag

14 mål til bustadfelt

torsdag 05.12 2019

Sjukefråværet høgare i Møre og Romsdal

tirsdag 03.12 2019

Fylkesmannen har konkludert i tilsynssak

Fekk ikkje forsvarleg helsehjelp

Tinglysningar i Stranda kommune

Desse eigedommane vart selde i november

fredag 29.11 2019

Arbeidsløysetala for november

Talet på heilt ledige øker på Stranda og i Sykkylven

torsdag 28.11 2019

Arbeidarpartiet med framlegg til budsjett 2020

Ønsker tiltak for barnefamiliar

Kan bli storfint besøk på Stranda i august

Dronninga er invitert

fredag 15.11 2019

Formannskapet har møte måndag

NAV-samanslåing igjen på sakskartet

mandag 11.11 2019

Arealplanen er på offentleg ettersyn

Folkemøta starter i dag

mandag 04.11 2019

Selde eigedommar i Stranda kommune

Desse eigedommane vart selde i oktober