Kommunane får milliardar i krisehjelp

Stranda Kommune. Arkivfoto  Foto: Vidar Eliassen

New Articles

Eit fleirtal av partia på Stortinget skal vere klare til å gi norske kommunar fleire milliardar kroner ekstra til å betale koronautgiftene sine.