onsdag 27.10 2021

Ansokvegen:

Åtvarar om farleg bru

I eit brev til Stranda kommune, åtvarar Narve Ringset om steinar som har glidd ut på Ansokvegen.

Tre nye smittetilfelle

Smitte både i Stranda og Sykkylven.

tirsdag 26.10 2021

Bransjetreff for møbel- og designindustrien:

– For alle som er interessert i kva bransjen har å by på

Torsdag blir det arrangert bransjetreff for designindustrien i Sykkylven for andre gang. No er målet at dette skal bli ein årleg affære.

Suksess i Liabygda:

Strandabedrift med formidabel auke i omsetjinga

Bedrifta har dobla driftsresultatet frå 2019 til 2020 og har planar om å tilsette fleire.

Inviterer til ein sosial dag i kyrkja

Komande søndag inviterer sokneråda i Sykkylven og Ikornnes til seniordag i Sykkylven kyrkje.

Sykkeltalentet frå Stranda:

Drege til Team Coop

André Drege har nyleg signert kontrakt med kontinentallaget Team Coop for 2022.

Ny ansvarleg redaktør og dagleg leiar i Nyss

Styret i Mediehuset Nyss AS har tilsett Monica Aure Fallingen (40) som ny ansvarleg redaktør og dagleg leiar.

Konferanse for industridesign:

Gjev pris til Ekornes

Prisen for «Årets industridesignselskap» gjekk til Ekornes.

mandag 25.10 2021

Vellukka jubileum i Straumgjerde

Etter tre dagar med jubileumsfeiring på Straumgjerde bedehus, kan ein fastslå at dette vart ei verdig 50-årsmarkering. Bedehuset har no vore i bruk i 50 år frå 1971.

Fekk testa fiskelykka

Små og store prøvde fiskelykka på Aursneset då Sykkylven Jeger- og Fiskeforening inviterte til familiedag sist søndag.

Blei nesten klubba ned etter denne kommentaren

Det var like før stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) brukte klubba mot Frank Sve.

Ungdomsskuleelevar blir ungMOTivatorar

Gunn Anita Gjøvik som er MOT regionleder for Møre og Romsdal hadde ungMotivator utdanning for elevar på Sykkylven ungdomsskule.

TV-aksjonen 2021 i Sykkylven og Stranda:

Ei kommune meir sjenerøs enn den andre

På landsbasis har det blitt samla inn 243 millionar kroner etter det blei mogleg å donere til digitale bøsser frå 8. oktober. Den offisielle dagen for aksjonen hamna i år på søndag 24. oktober. Etter haustens start har regjeringa sjølv bidrege med 50 millionar.

Plato AS har fått nye eigarar

– Eg trur dette blir vinn-vinn for begge partar.

Synspunkt:

Medieskapt klimakrise

søndag 24.10 2021

Flaskeposten:

Forskar på fred

Torunn L. Tryggestad (53) frå Hellesylt brenn for at kvinners viktige bidrag til fred og konfliktløysing skal anerkjennast. Ho er forskar og nestleiar ved Institutt for fredsforskning i Oslo.

Omfattande presentasjon av Akslen-kunst

Jugendstilsenteret og KUBE er stolte over å presentere tekstilkunstnaren Marit Helen Akslen sitt arbeid i utstillinga Lost Connections.

Før i tida