NM i sjømat 2021:

Den beste fisken kjem frå Storfjorden

Hofseth Aqua gjorde det godt under årets NM og sikra seg fleire gjeve prisar.

Høg kvalitet: Juryen hadde mange gode produkt å velge mellom under NM i sjømat 2021  Foto: Sjømatbedriftene

New Articles

Anna kvart år vert det arrangert NM i sjømat, og i år er det i Trondheim det skjer. Det er organisasjonen Sjømatbedriftene som står bak tevlinga. Sjømatbedriftene er ein politisk uavhengig næringsorganisasjon som representerer alle ledd i sjømatnæringa, frå produksjon til sal, og organisasjonen har over 200 medlemsbedrifter.