The Brazz Brothers med lokal verdsmusikar kjem til bygda