Ein annleis julefest som fekk fram sterke kjensler