– Det var veldig kjekt å være en liten, men betydelig og viktig del i det store bildet