«Vi må vakte oss vel for at ikkje dei varme hendene vert erstatta av kalde KI-hender»