Skal utviklast til å bli eit naturleg samlingspunkt for ungdom: – Vi håpar at endå fleire ynskjer å støtte tilbodet

foto