150 år med Hundeidvik blandakor

Det heile starta med eit notlag frå Hundeidvik som var på tur til Bjørke, heilt inst i Hjørundfjorden for å kaste etter sild. Der fekk dei høyre om eit songkor som skulle kome til Grodås for å synge fleirstemt, og det kunne dei ikkje gå glipp av.

Hundeidvik Blandakor: Før 1961 var Hundeidvik Blandakor berre eit mannskor som song firstemt, men det året starta koret på ny frisk og har hatt både dame og herrestemmer sidan.  Foto: Privat

Kultur

Jon Reidar Kurseth skriv om historia til Hundeidvik blandakor, og i teksta kjem det fram at desse notkarane som var på tur heilt inst i Hjørundfjorden rodde attende til Hundeidvik då dei fekk høyre om songkoret som skulle til Grodås.