Leserinnlegg:

Er politisk strid viktigere enn resultater?

Svarer: Helge Orten svarer Frank Sve i dette leserinnlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll / Romsdals Budstikke

Meiningar

Frank Sve fortsetter i kjent stil å nøre opp om fogderistrid og motsetninger. Den viktigste valgkampsaken for Sve er å stoppe Møreaksen. Hva godt skal det føre til for Møre og Romsdal? Om Sve skulle lykkes med en slik destruktiv strategi, blir han sannsynligvis den største forkjemperen for vei- og jernbaneprosjekter i andre deler av landet.

Strekningen E39 Ålesund-Molde handler ikke bare om fjordkryssingen Møreaksen. Det handler om å bygge sammen byene våre fergefritt, og skape et større bo- og arbeidsmarked. Legge grunnlaget for vekst og utvikling og at flere velger å bosette seg og skape nye arbeidsplasser i dette fantastiske fylket.

Jeg er klar over at Sve har endret mening og ikke lenger tror på en slik utvikling. Heldigvis er det mange andre som ser mulighetene i å bygge sammen fylket og redusere reisetiden og det er et bredt politisk flertall som står bak denne satsingen. Når Frp satt i regjering var det samferdselsministeren fra Frp som la grunnlaget for trasevalget og som bidro til at E39 Ålesund-Molde og Møreaksen kom inn i NTP 2018-2029. Ikke fordi det er en omvei, slik Sve hevder, men fordi det er korteste vei mellom Ålesund og Molde.

Når næringslivsledere, ordførere og andre politikere stiller seg bak satsingen på E39 Ålesund-Molde, er det fordi de er i stand til å se verdien av å bygget fylket sammen. Dette er personer som ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling og som ser verdien av å bygge en region som er attraktiv nok til at våre ungdommer velger å bli, eller kommer tilbake etter endt utdanning. Næringslivet vårt og det offentlige velferdstilbudet er avhengig av at flere velger å bygge fremtiden sin i Møre og Romsdal.

Hva hadde Nordmøre vært uten Krifast, Atlanterhavstunnelen og Atlanterhavsveien? Hva hadde søre Sunnmøre vært uten Eiksundsambandet? Dette er prosjekter som har bidratt til å bygge regionen sammen. Jeg tviler på om det er noen som vil tilbake til tiden med ferger på disse strekningene.

Sve vil nok fortsette å skape motsetninger som ikke er der og gi et inntrykk av at vi kan veksle inn det ene prosjektet mot det andre. Så enkelt er det dessverre ikke. Nå er det på tide å samle seg om å gjennomføre de prosjektene vi har fått prioritert i NTP, og som Sve sitt eget parti har vært med å legge grunnlaget for.