Leserinnlegg:

Ingen barn skal utestenges på grunn av fordommer

Illustrasjonsfoto  Foto: Gorm Kallestad / NTB

Meiningar

Redd Barna lanserte nylig rapporten Fritid for alle – uten fordommer.

Her forteller unge med ulike funksjonsnedsettelser at fordommer fra oss voksne gjør at de skammer seg, at de føler seg i veien og at de ikke passer inn.

Hvordan kjennes det å være 16 år når en voksen snakker babyspråk til deg eller sier at du er tapper fordi du er med vennene dine på kafé?

Eller at voksne snakker til assistenten din og ikke til deg?

Barn og unge som Redd Barna har snakket med forteller at de blir undervurdert, snakket til som små barn og at de blir møtt med manglende forventninger på fritidsarenaen. Fordommer, manglende kunnskap og systematisk diskriminering av barn med funksjonsnedsettelser bidrar til at mange av oss ikke reagerer på at barn blir utestengt fra fritidsaktiviteter.

Stenger vi barn og unge ute fra fritidsarenaen, så stenger vi dem ute fra viktige muligheter til å skape vennskap, medvirke og oppleve mestring og glede.

FN’s Barnekonvensjon artikkel 31 gir alle barn rett til egen fritid og lek. Å få være med på fritidsaktiviteter bidrar til tilhørighet, fellesskap og mestringsfølelse. Barna får prøve ut ulike interesser og utvikle det de er gode på, treffe venner og utvikle sosiale ferdigheter.

Mange barn er aktive på fritiden, og det gjøres mye godt inkluderingsarbeid i kommunene, men fortsatt er det barn og unge som holdes utenfor.

Dette må vi gjøre noe med!

Kunnskap er nøkkelen til gode holdninger

Barnekonvensjonens artikkel 2 sier at ingen barn skal diskrimineres uansett hvem de er, hvor de kommer fra eller hvilken funksjonsevne de har. I praksis fører likevel manglende kunnskap til forskjellsbehandling og diskriminering. Derfor er det viktig at alle kommuner bidrar til at ingen barn blir utestengt fra fritidsaktiviteter og at alle barn får tilbud som de selv ønsker å være med på.

Handlingsplan for inkluderende fritid

Gjennom Fritidserklæringen har kommunene et ansvar for å gi alle barn tilbud om en organisert fritidsaktivitet. Fritidserklæringen er en avtale som regjeringen, Kommunenes sentralforbund og en rekke organisasjoner skrev under på i 2016. Det er viktig at kommunene lager helhetlige og langsiktige planer og at de bl.a samarbeider med frivillige som ønsker å bidra i dette viktige arbeidet.

Universell utforming og informasjon

Vi må sørge for at lokaler er universelt utformet slik at ingen må vente på utsiden, enten det er fritidsklubben, gymsalen eller idrettshallen.

Det er også viktig at informasjonen om aktiviteter og støtteordninger er tilgjengelig for alle. Informasjonen må rettes både til barn og unge, til fritidssektoren, foreldre og andre voksne som møter barn og unge i sitt arbeid. Informasjonen bør finnes på flere språk.

Sammen for en fritid uten fordommer

For å inkludere alle barn må de som kjenner utfordringene også inkluderes i å finne løsningene. Da blir disse mest mulig treffsikre. Dette vil kunne skape gode tiltak og opplevelser for alle, uavhengig av deres funksjonsvariasjoner. Kommunen må ta en ledende rolle for å spre kunnskap og endre holdninger slik at ingen blir utestengt fra fritidsaktiviteter.

Vårt felles mål må være at alle barn og unge får oppleve en fritid uten fordommer.