Leserinnlegg:

Sett pris på klimaet!

Leder av Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise.  Foto: Mariam Butt / NTB

Meiningar

Vi må handle raskt for å stoppe klimakrisa, og tiltakene vi innfører må være effektive og rettferdige. Derfor trenger vi ikke bare en CO2-avgift, vi trenger også at avgiftsinntektene brukes for å hjelpe folk og næringer over hele landet med å kutte utslipp.

Klimaavgifter er den mest effektive og rettferdige måten å nå klimamålene på, fordi de vil kutte utslippene der de er billigst først. De gir både folk og næringsliv grunner til å gjøre grønne valg der det er mulig.

Alle må bidra i klimakampen og betale for utslippene sine. Men alle har ikke de samme mulighetene, og økt CO2-avgift kan være en byrde for mange. Derfor trenger vi et grønt skatte- og avgiftssystem hvor avgiftsinntektene gis tilbake til næringer og folk.

Vi bør øremerke avgiftsinntekten til klimatiltak i kommuner i hele landet, støtte til grønne tiltak i landbruket, ladeinfrastruktur og andre tiltak for folk og bedrifter over hele landet. Da vil aksepten for CO2-avgifta også bli større. Slik setter vi pris på klimaet.