Ikkje skuld på kommunen om Denne Stranda går i vasken