Historien dreier seg om bygging av Elvastien fra Stranda sentrum, opp langs nordsida av Strandaelva opp til Osbrua og ned på sørsida av elva. Det er kun vel 100 meter med hogging av trær samt litt graving som gjenstår før denne ca. 1,2 km lange flotte turstien i bilfri nydelig natur kan benyttes.

Stranda Rotary, i samarbeid med Stranda Sentrumsforeining, igangsatte dette arbeidet for ca. tre år siden.

Vi har fått tippemidler og annen økonomisk støtte til fullfinansiering av dette prosjektet.

Samtlige berørte grunneiere har gitt sitt skriftlige samtykke/avtale.

Elvastien er inntegnet på Stranda kommune sin arealplan.

Grunnet et ekstremt svakt arbeid i Stranda kommune og fylkeskommunen i Molde skjer det intet.

Partene skylder på hverandre.

Tvisten gjelder usikkerhet knyttet til en ev. rasfare/fylkesvegen ved Rema.

To grundige geologirapporter konkluderer entydig med at aktuelle minimale graving i skråningen over elva ikke utgjør noen rasfare!

Til tross for gjentatte purringer herfra, lovnader, purringer, lovnader, purringer osv. over flere år så skjer intet.

Stranda Rotary og Stranda Sentrumsforeining meddeler med dette at vårt arbeid med denne sak snart avsluttes dersom intet skjer med det aller første.

De finansielle tilsagn som er gitt og som altså innebærer fullfinansiering av prosjektet trekkes.

Grunneierne varsles.

Som et siste forsøk:

Det er snart kommunevalg og det ville være interessant å få opplyst nå hva de fem aktuelle ordførerkandidatene mener om denne saken.

Stranda Rotary har også over flere år jobbet med et møtested/gjestehavn i sentrum. Dette også som et fint startsted for Elvastien.

Og med en avstikker til utsiktspunktet Hagekleiva slik Helge Søvik lanserte det her i avisa nettopp.

Dette alt selvfølgelig til stor glede for oss velgere/innbyggere her på Stranda samt turister.