På samferdselkonferansen på Stranda i fjor før valet lovde alle parti å prioritere fylkesveg 60 Honndalsvegen. Tre månader seinare var det kun Senterpartiet som la inn ekstra midlar til oppstart, og fylkeskommunedirektøren hadde kun lagt inn planleggingsmidlar (2024 og 2025). På grunn av svakt budsjettarbeid frå fleirtalet (H,Frp, V, KrF), må Fylkestinget behandle budsjett, kutt og økonomiplan på nytt no i apriltinget.

Senterpartiet gjentok i Næringsutvalet forslaget om meir planleggingsmidlar og oppstartsmidlar til Honndalsvegen, og vi er no svært glade for at også fleirtalet i Fylkesutvalet tok med vårt forslag om dette i investeringsmidlar. Dermed ligg det eit solid fleirtal i tilrådinga til Fylkestinget om 2x 3,5 mill i 2024 og 2025 i planleggingsmidlar, og 10 og 50 mill i oppstart i 2026 og 2027. Senterpartiet foreslo opprinneleg tidlegare oppstart med 10 mill i 2025 og 40 mill i 2026, men det viktigaste er fleirtal for oppstart!

Vi i Senterpartiet er iallfall svært glade for at vi har fått med fleirtalspartia på oppstart av ny Honndalsveg i 2026. Vi veit alle kor dårleg Norges verste fylkesveg er - der er konkurransen dessverre hard. Senterpartiet har arbeidd for ei alternativ løysing som no er anbefalt med ny veg nedst i dalen, og gjenbruk av eksisterande veglinje lenger oppe. Aller helst kunne vi tenkt oss heilt ny Honndalsveg, men då måtte vi venta vidare i tiår på tiår. No håper vi verkeleg vi kan sjå starten på slutten på Norges dårlegaste fylkesveg. Dersom vi arbeider ilag oppnår vi resultat!