Ved å benytte trasene til Hafast og Møreaksen som ny E39, blir vegen ca 6 mil lengre enn det illustrerte alternativet. Kostnadsforskjellen blir like ekstrem. For omkring samme kostnad (ca 60 mrd før siste tids kostnadsøkninger) vil løsningen på illustrasjonen rekke helt til Halsa, mens den andre rekker til Moa regnet fra Grodås som felles startpunkt.

Fra Grodås til Sve i Stranda er det knappe 5 mil, og omtrent like langt fra samme startpunkt til Eiksund i Ulstein. Ta en kikk på kartet, og se hvor merkverdig sistnevnte retning faktisk mot Grønnland er. E39 skal jo ende ved Trondheim. Trase via Hafast forlenger E39 mer enn 5 mil i forhold til «grønn linje» på illustrasjonen.

Kostnadsmessig er den krevende ytre kryssingen av Storfjorden hovedårsaken til ekstreme kostnader. Den aktuelle brua mot Sula vil bli 4 km lang dersom den bygges. Dagens Eiksundsamband kan ikke brukes dersom vegen får status som E39, og derved må nytt undersjøisk eller oversjøisk samband bygges der.

Nye vegsystem på Hareidlandet, Sula og Vegsund - Breivika med utvidelse/nybygg av Vegsundbrua, Blindheimstunnelen og Moatunnelen er svært kostnadsdrivende og meningsløs pengebruk. Målet må være en ny E39 som gavner hele fylket, og ikke bruke midlene på fordyrende omveger som Hafast og Møreaksen.

E39 på Sunnmøre kan gå videre fra Sve mot Gausneset ved Sjøholt («den grønne linje») eller via Glomset og videre østover. Løsning øst for Brusdalsvatnet er bra både for økonomien og økologien. At Brusdalsvatnet er drikkevannskilde for nærmere 70000 innbyggere må også nevnes.

Nøkkelen til å unngå store deler av kostnadene mellom Vegsund og Breivika er et prosjekt som har fått altfor lite fokus - Borgundfjordtunnelen. Tunnelen vil sammen med en E39 øst for Brusdalsvatnet gjøre firefelt motorveg mellom Breivika og Vegsund overflødig og nærmest halvere trafikken på nevnte strekning.

Dessuten: tunnelen mellom Sula og Ålesund kan redusere reisetiden fra Langevåg til NTNU-området fra en knapp time til 10 minutt i rushtiden! Er ikke kortere reise, reisetid, kollektive muligheter og miljø interessant? En halvtimes reisetid pr buss fra Langevåg til flyplassen på Vigra er smart og miljøvennlig.

Mest mulig veg for pengene kreves. Både samferdselsministeren og lederen for Transport- og kommunikasjonskomiteen er blant de som hevder det! Mest mulig veg for pengene oppnås ikke med Hafast og Møreaksen som ny E39!