Kjære innbyggere i Sykkylven,

Vi i Sykkylven KrF tror på at lokalsamfunnet vårt er bygget på grunnlaget av frivilligheten, familiene og enkeltpersoners innsats. Dette er kjernen i det solide fellesskapet vi har i Sykkylven. Vi forstår at verken staten eller kommunen alene kan møte de utfordringene vi står overfor. Det er derfor vi ønsker å styrke og anerkjenne frivilligheten, kulturen, idretten, kyrkja og trussamfunn som gode bærebjelker i vår kommune.

Vi vil arbeide for å fremme inkludering, mangfold, samarbeid og samhold. Vi vil styrke lokale initiativer og arbeide aktivt for gode rammevilkår for frivilligheten! Vi vil bidra til å skape et trygt og inkluderende miljø der alle, uavhengig av bakgrunn, kan føle seg velkomne og bidra til fellesskapet.

Jeg er opptatt av å se Sykkylven blomstre. Jeg ønsker å være en stemme for dere, en brobygger mellom ulike deler av lokalsamfunnet, og en pådriver for en positiv utvikling.

La oss sammen arbeide for et Sykkylven som er inkluderende, varmt og voksende. Stem på Sykkylven KrF for å gi din støtte til et sterkt fellesskap bygget på våre verdier.