Det var ei grei oppramsing av saka om ladestasjon som stod på lederplass i Nyss den 20.03. Det som ikkje var like greit, etter mi meining ,var konklusjonen eller mangel på konklusjon og kva avisa meiner om saka, det kom ikkje fram. I den frie og uavhengige presse, «den fjerde statsmakt» som den blir kalla, skal avisa være kritiker og overvåker spesielt der lokaldemokratiet blir utfordra som i denne saka, der hopper redaktøren glatt over å ta stilling til problemet,det er sjølvsagt redaktøren sin rett, men tek heller å synes synd på naboane som har stått på for å få endring i Stranda sentrum, ikkje kun for naboane, men for alle som er glad i og opptatt av at det skal være levelig både for gåande, syklande, beboera og biltrafikk. Nei, no blei eg skuffa redaktør, og det er det min rett til å være!