Som mange no har fått med seg, så står eg på kommunevallista til Sykkylven Høgre i år. Dette gjer eg fordi eg har eit brennande ønske om å vere med å styre denne kommunen i åra som kjem.

Så – kvifor Høgre? Og kvifor skal du stemme på akkurat MEG på Høgrelista?

Eg har vore næringsdrivande i større eller mindre grad heile mitt vaksne liv. Kvar einaste dag handlar om å skrape saman ei omsetning som kan gje ei anstendig inntekt for meg – og til tider for dei eg har hatt tilsett. Vi treng ei politisk leiing som forstår at du ikkje kan slakte den eine av dei to kyrne dine for at det skal betalast formuesskatt – eller ein annan «artig» skatt. Det er betre å legge til rette for at to kyr kan bli tre og fire – og etter kvart kanskje 20 eller 40. Dette vil gagne samfunnet både gjennom nye arbeidsplassar og auka skatteinngangen på sikt.

Det skal løne seg å drive ein arbeidsplass for seg sjølv og andre – anten ein er snikkar eller bakar, eller om ein vel å supplere det offentlege innan helse, omsorg eller utdanning. Ein skal sleppe å verte omtalt som ein snyltar, sjølv om ein klarar å både tene til livets opphald og investere i noko som er til nytte for dei rundt seg.

Sykkylven Høgre har eit tydeleg standpunkt både i forhold til eigedomsskatt og skattlegging av arbeidande kapital og partiet brenn for gode forhold for næringslivet i kommunen. Vi vil støtte og styrke arbeidet som Sykkylven Næringsutvikling gjer i kommunen og vil vere med å legge til rette for nyetableringar innan opplevingsturisme i tråd med vår nye masterplan for turisme.

For min eigen del så har eg sete på «andre sida av bordet» i over 30 år. Det har ikkje vore ei udelt triveleg oppleving, og som ein liten grunneigar føler ein seg rimeleg makteslaus – og kanskje litt overkøyrd – i møte med byråkratiet. Denne kunnskapen er det no på tide hamnar på den styrande sida av bordet slik at ein kan justere korleis kommunen nærmar seg ein grunneigar som sit på noko kommunen treng.

Eg brenn for alt av frivillig arbeid etter over 40 år i korps og kor og lovar å gjere mitt for at ikkje kultursektoren står tapande att i komande budsjettrundar.

Så – kjære deg. Vær så snill og bruk stemmesetelen til Sykkylven Høgre ved årets val, og set gjerne eit lite merke ved namnet mitt der nede på plass nr. 20. Brukar du ei anna liste, blir eg veldig takksam for ein slengar.

Eg brenn verkeleg for å vere med å styre bygda vår i ei god retning i åra som kjem og lovar å gjere mitt aller beste!