I en større artikkel i Nyss 24.8.22 er det redegjort for vanskelige kår for sjøørreten i elvene på Sunnmøre.

Det er mildt sagt påfallende at lakselus fra oppdrettsanlegg i fjorden ikke nevnes som en årsak.

Havforskningsinstituttet har i en landsomfattende undersøkelse bekreftet i en artikkel fra i år (2022) at:

"over halvparten av sjøørreten har så mye lakselus at det ventes alvorlige negative helseeffekter".

Videre uttaler en seniorforsker i Havforskningsinstituttet:

" Vi ser en tydelig sammenheng mellom mengde oppdrettsfisk i et område og påslag av lakselus på sjøørret."

Det kan spekuleres på hvorfor Hofseth Aqua As finansierer et oppdrag der dette faktum ikke nevnes som en viktig årsak til at sjøørreten nå er nesten borte her i fjorden.

Liten sjøørret, om lag 400 gram, med mykje lakselus. Foto: Privat

Det kan videre spekuleres på hvordan det er mulig for forskerne i NORCE LFI der de, slik jeg forstår, ikke kan videreformidle Havforskningsinstituttets konklusjoner.

Som det fremgår av bildet som følger dette innlegg er det dokumentert lakselus på sjøørret fisket her i Storfjorden nå i år.

Små sjøørreter tåler svært lite lus.

Som kjent er lakselus på fisk i oppdrettsanlegg et svært miljø- og økonomisk problem for oppdrettsnæringen.

Dette store problemet er ikke løst.

Jeg ber Hofseth Aqua As gi sitt syn på Havforskningsinstituttets konklusjoner.