«Slik skulle det halde fram, tenkte dei fleste. Men i mars 2022 forandra stemninga seg»

foto