Våkn opp forbrukere!

foto
Stein Brubæk, fylkesleder i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag. Foto: Eli Sæther