Vi som elska Amerika

foto
Kven hadde vel for få år sidan trudd at trugsmålet mot det amerikanske hegemoniet og dei amerikanske verdiane skulle kome innanfrå, frå landet og folket sjølv? Foto: Illustrasjon/fotomontasje: Linda Nygard-Sture