Frank Kjøde klarer ikkje å svare Ståle Eikrem eller meg på kvar han vil hente 17 millionar kroner frå til å fjerne eigendoms skatten. Eg skal vise at det blir ein umogleg oppgåve neste periode.

Sykkylven kommune hadde ved årsskifte ei total lånegjeld på 762 millionar kroner. Berre den nye skulen står for over 300 millionar kroner av denne lånegjelda. Den har ei nedbetalings tid på 30 år. Ca. ein tredjedel av kommunens lån er låst med fast rente sats, resten er flytande renter. Dvs at no når rentene i Norge stig så stig også rentene på Kommunens lån. Dette må dekkast inn. På kommune budsjettet var sist sats 3.76 % og i budsjettet i november ei forventa rente på 3.63 %. Der blir det bom så det suser.

Driftsutgiftene til kommunen ligg på ca. 550 millionar og i budsjettet for 2023 var det eit håp om å klare å drive kommunen for 507.225.000 kr. Formueskatten var i 2022 budsjettert med 15 millionar kroner og i 2023 med 21 millionar kroner. Den ligg an til 17 millionar kroner i år. Berre renteutgiftene på skulen ligg på 15 millionar kroner for året.

For at det ikkje skal bli for mykje tal, så har eg frå sikre kjelde, som verkeleg kan tal, fått opplyst at i løpet av inneverande år og neste år må kommunen spare inn ca. 60 millionar kroner. Dette er pengar som må betalast før Frp kan tenke tanken på å fjerne dei 17 millionane frå eigedomsskatten.

I 2015 når Frp og Høgre måtte gi frå seg ordførar klubba så hadde dei eit underskot på drifta på 50 millionar. Nå er disposisjonsfondet på 40 mil i pluss. Det ryk nok i løpet av neste år. Håpet til kommunen er å få til ein nedbetalingsplan med 20 mill. i avdrag på lån for året. Det tar tid å bli kvitt 762 millionar i lån.

Svaret til Svein Tore Sørgård som vil ha statleg finansiering av eldre omsorga og at staten også burde drifte skule og oppvekst også, er berre ikkje realistisk å kome med i det heile tatt. Det finst ikkje eit fnugg av håp om å skubbe rekninga over til staten no framfor eit kommune val. I tillegg kjem også den gedigne smørbrødlista overfor staten med å fjerne alle bomvegar, noko dei så klart ikkje klarte å fjerne når dei sjølve sat i regjering. Fjerne eigendoms skatt, formue skatt, lakse skatt, halvering av matmoms, osv. Det er heilt urealistisk at Frp her i bygda klarer å fjerne eigedomsskatten neste periode.

Ingen i Frp har per dags dato kome fram med ei finansiell løysing som vi har sett. Kommunen må berre prioritere dei neste 10 åra å bli kvitt mest mogleg gjeld, det er der nøkkelen ligg. Noko anna har dei ikkje råd til. Ha eit godt val folkens, eg veit kva eg ikkje stemmer på.