Vi er heldige i som har mange dyktige engasjerte personer, som stiller på liste for ulike parti. Vi ønsker alle å bidra til at vår kommunen skal bli best mulig å leve og bo i. Vi har ulike politiske ståsted og kan se ulikt på de samme sakene, men fellesnevneren er at vi ønsker det beste for bygda. Når stemmene er talt starter diskusjonene om samarbeid. Det har vert ulike samarbeidsordninger opp gjennom åra og det har vert mange kompromiss som har blitt inngått.

Kompromiss ender ofte i lange utredninger og halvgode løsninger. To eksempel er Rema saken og Legekontoret. Dersom det skal være mulig å endre noe, må nye krefter inn og dei må ha din støtte. De som står nærmest hverandre politisk har størst mulighet for å få til et samarbeid og å finne gode løsninger utan for mange kompromiss. Før du går til valgurnen bør du stille partiet ditt følgende spørsmål hvem vil dere samarbeide med etter valget?

Ønsker du en endring må du stemme på det partiet som vil gjøre en forskjell. Alle parti har gode valgprogram og det er mange saker som går igjen. Men det hjelper lite dersom de ikke får flertall. Det hjelper heller ikke at vi har for lite penger til flere gode formål. Har vi for lite penger må vi enten bruke mindre eller tjene mer.

40 prosent av kommunenes inntekter kommer fra skatten innbyggerne betaler inn. I tillegg betaler innbyggerne gebyrer for vann, kloakk, renovasjon og lignende, som utgjør 14 prosent av kommunenes inntekter. 34 prosent av inntektene til kommunene kommer fra staten i form av rammetilskudd.

Vi kan ikke stole på at staten kommer oss til unnsetning. Vi kan heller ikke øke gebyrene det skal kun dekke de faktiske kostnadene.

Vi kan øke inntektene ved å få alle i som kan i arbeid. Dersom vi legger tilrette slik at bedrifter ønsker å etablere seg i bygda, kan det bidra til økte inntekter til kommunen.

Vi kan også se på utgiftene til Kommunen og se om resursene blir brukt på en effektiv måte, de lovpålagte oppgavene må selvsagt prioriteres. Vi må være kritiske til å påføre kommunen økte kostnader, og positive til det som gir inntekter.

Vi går blant annet til valg på reduserte skatter på privat eigedom, vi ønsker at du skal beholde mer av din inntekt, og vi vil ha en stabil fastlegeordning, vi vil at du skal føle trygghet og få rask hjelp om du skulle bli syk.

Vi har som alle andre parti en lang liste med gode formål. Fremskrittspartiet har et sterkt team og en erfaren ordførerkandidat vi ønsker en endring og trenger din stemme.