Leser med stor bekymring at skolene på Stranda må kutte budsjettene igjen.

Barna er framtiden vår. Skolen er en viktig arena for dem i hverdagen. Når skolen får for lite ressurser går det ut over alle.

Barna som ikke er så skoleflinke taper nok mest. Men alle barna taper. Når barn med utfordringer ikke får tilretteleggingen de trenger blir de ofte urolig. Det gir bråk og uro i klassen. Da får ingen arbeidsro. Lærer rekker ikke over det hen skal gjøre. Lærer må prioritere det viktigste, noe som fører til at elevene ikke får den hjelpen de trenger. Elevene blir sittende å vente uten å få komme seg videre når de står fast.

Med den økende problematikken med barn med behov for tilrettelegging ikke får det, går det ut over alle. Vi risikerer å få mer vold i skolen. Den rammer både andre elever og ansatte. Øker risikoen for at barn ikke greier å gå på skolen.

For ikke å snakke om belastningen det gir på lærerne og de andre ansatte som må stå i dette. Det er skremmende. Ingen, hverken barna våre eller skoleansatte, skal risikere å bli syk eller skadet på skolen. Skolen skal være trygg for alle, og da må de ha nok ressurser til å sikre det.