Roger Hofseth forsøker å svare på mine anførsler, men klarer det ikke.

Mine hovedanførsler:

Det er en stor misforståelse at Hofseth Aqua, Ålesund, bidrar vesentlig til Stranda kommunes økonomi.

Ålesund kommune får tilnærmet all økonomisk vinning etter frakt av levende fisk fra Stranda kommune til Ålesund.

Det fastholdes at kun fem, 5, av de over 500 ansatte i Hofseth Aqua AS, Ålesund, er bosatt og dermed skatter til Stranda kommune.

Det fastholdes at Havbruksfondet for 2022 gir svært begrensede midler til Stranda kommune

Det er dette paradoks som gir grunn til spørsmålet: Skal vi fortsette i 50 nye år å forurense Storfjorden?

Storfjorden som altså er i Rød sone grunnet bl.a. enorme mengder lakselus. Og med denne mimiale økonomiske gevinst for Stranda kommune?

Dette på bekostning av bl.a. en meget stor turistnæring med svært mange ansatte I Stranda kommune.

Det er private undersøkelser, foretatt av laksenæringens egne konsulenter, som leverer «faktagrunnlaget» til forurensningsmyndighetene.

Denne inhabiliteten medfører selvsagt at jeg ikke stoler på resultatene.

Det er riktig Roger Hofseth at jeg rir, og jeg kommer til å fortsette å ri.

Dette i motsetning til deg som tydeligvis ikke klarer å komme opp på hesten.