Odd Jostein har gjort ein framifrå jobb som ordførar i 8 år og vi i Sykkylven Senterparti ønskjer han får halde fram 4 år til. Han er ein veldig god lagbyggar og står på til beste for kommunen vår.

Ønskjer også du som veljar 4 nye år med Odd Jostein som ordførar så røystar du Senterpartiet i kommunevalet 2023.

Brukar du Senterparti-lista er det DU som veljar som avgjer kven du vil ha inn i kommunestyret. Vi har berre ein kumulert kandidat: Odd Jostein Drotninghaug.

Godt val!