Å sammenligne en terskelfjord som Storfjorden med et badekar kan være i drøyeste laget. Litt fantasi hjelper - og gjerne noen tilpasninger av karets fasong som f.eks en litt lavere kortende ved avløpet. Justeringer som fjordarmer og ujevn bunn i forhold til badekaret ser vi her bort fra.

Det finnes allerede 6-7 oppdrettsanlegg som belaster Storfjorden. Fjorden utfordres på flere steder av ressurssterke aktører. Hofseth planlegger et landbasert oppdrettsanlegg inne i fjellet ved Raudbergvika i Fjord kommune, og Statsforvalteren er skeptisk. På plussiden; anlegget er landbasert.

I ytre del av fjorden foreligger det planer om 2 nærliggende sjøbaserte oppdrettsanlegg. MOWI ønsker å etablere anlegg ved Båtneset, og Måsøyval i Eikremsvika på Sula. Flere leserbrev og andre kommentarer gir et klart inntrykk av stor skepsis i nærområdet.

Miljømessig er det verdt å merke seg en påstand fra fiskeribiolog Jan-Erik Dyb med flere. De hevder at ved flo og fjære så flyttes sjøvannet frem og tilbake (oscillerer) - og at vannet skiftes ut i svært liten grad. Utskiftingen skyldes i første rekke tilførsel av vann fra elver som renner ut i sjøen. Merk påstanden fra Dyb & co: «Dette medfører en motgående strøm inn i fjorden i dypet!»

Det planlagte kloakkrenseanlegget på Kvasnes får langt fra optimalt utslipp i forhold til  fremtidige krav. Manglende rensing av fosfor, nitrogen og mikroplast er eksempler på det - og dersom Dyb har rett bør vell kloakkutslipp inne ved et fjord-system som ved Kvasnes være utenkelig når strømmen i dypet går inn i fjorden?

Flere sjøbaserte fiskeoppdrettsanlegg og dårlig renset kloakkutslipp fra 45000 innbyggere inne i en terskelfjord vil resultere i en sterkt forurenset fjord. Mengder med grums vil dannes i sjøbunnen. «Grums» er også tilført via flere tvilsomme prosesser knyttet til «Kvasnes», samt at flere nye oppdrettsanlegg vil medføre en sårbar fremtid for livet i sjøen.

Enkelte «Sovende journalister» har enda ikke våknet av forvaltningslovens krav om å undersøke alternative løsninger, og heller ikke av den hastige handelen med grunneierne få dager før avstemmingen i Ålesund bystyre 8 februar, da resultatet snudde  fra 31-16 til 22-25 for utredning av desentraliserte kloakkrenseanlegg.

Storfjorden er mye grunnere helt ytterst, og kan gi en assosiasjon til et badekar eller basseng. Badekar er en smart innretning, for i bunnen finnes det ei propp som gjør enkel rengjøring og tømming mulig. Slike propper finnes ikke i Storfjorden!