Tida er overmoden for å få gjennomført tiltak

foto