Uvanleg med så mykje glede over tre skulenedleggingar