Fleire lokale barn med skulevegring og dårleg motorikk – viktig å setje fokus på det