Vi må legge til rette både for dei som bur her og dei som kjem