På tide at vi kan verte tryggare på å kome oss fram