Viktig med lik moglegheit til å utvikle seg og bli sett