Å legge ned tilbod i utkantane for å spare pengar kan vere å «tisse i buksa for å halde seg varm»