365 millionar til trivsel, inspirasjon og lærelyst