Kvifor er det eit slikt mas om dette med kvinnedel?