Tøffare tider – men ikkje like merkbart for dei som har mest