Samarbeida sprakk og fleirtalet gjekk tapt – kva blir vegen vidare?