Er det inngripande at elevane ikkje får bruke mobilen i skuletida?