Alle må ha høve til å kome inn i «den kommunale bobla»