Har hatt fastlegar i «svingdør» – kommunen sin medisin er framsnakk